Gåsehormoner i omløp

Vår i luften, hormoner i omløp, illsinte gjess og fly forbanna gasser som ønsker oss dit pepper’n gror eller aller helst enda lenger unna. Slik går no’ dagan på Hammerfjeld for tiden.

Vel, fullt så ille er det ikke, men at lysere dager påvirker fugleflokken er ikke til å komme fra. Det er omtrent seks uker siden vi hentet hjem den store gåsebesetningen fra Hemnskjel. En slik oppskalering av gåsedriften uten særlig lang planlegginsgstid gir flere midlertidige løsninger. Logistikk for fôr, strø og vann er ikke helt optimal og fører til en del merarbeid. Det har gått forholdsvis greit, men det dukker opp utfordringer underveis som må løses bedre neste år. Det har også vært stressende for gjessene med flytting og nye rutiner, men jeg antar roen senker seg når de våryre hormonene slipper taket og en mer bedagelig sommertilværelse tar til.

Gåsebesetningen består nå av 62 gjess som tilsammen utgjør Hammerfjeld Gåsebataljon. Gjessene er videre fordelt på tre kompanier. Kompani A er min opprinnelige flokk med 8 gjess. De marsjerer taktfast på rekke, gjør strategiske vurderinger om hvem som er venn eller fiende, og varsler høylydt om inntrengere. De viser også kompani B hvor det er mat, hvor det lønner seg å bade og sole seg.

Kompani B er smålensgjessene. De flyttet inn sammen med våre opprinnelige gjess og det fungerer godt. De har god plass inne og nå som faren for å bli tatt av takras er over får de komme ut hver dag.

Kompani C er hovedgruppen med norsk hvit gås. Den er delt inn i 12 lag (det vil si stammer) som hver er ledet av en gasse. De er for tiden plassert i avdelte binger og oppholder seg innomhus mens parring og egglegging foregår, men de skal også ut så fort det er praktisk mulighet for det.

Hammerfjeld Gåsebataljon – Kompani A

Egglegging og ruging i gang

Når dagene blir lengre og lysere starter eggleggingen, og nå er vi endelig i gang. Siden dette er første året vi har besetningen og fuglene er i ukjent miljø blir det spennende å se hvor mye egg og gåsunger det blir i løpet av våren.

Smålensgjessene har holdt på en stund allerede og jeg har egg til ruging i rugemaskin og noen jeg lar de ruge ut selv. I rugekassen kappes tre gåsedamer om å ligge på egg. De oppfører seg som et trehodet troll og hveser infernalsk til alle som prøver å fortelle at det ikke er så lurte å holde på med det der på samme sted. Men en gås som har bestemt seg for noe er vanskelig å overbevise, så jeg har gitt opp den kampen.

Jeg er vant med at gåsemor ordner opp på egen hånd. Hun snur, fukter og varmer eggene på en perfekt måte. Nå skal jeg prøve på det samme, med mange egg på en gang. Jeg føler meg egentlig litt klukk selv, der jeg pusler omkring og bekymrer meg for eggenes ve og vel.

Et tidligere kontor i fjøset er gjort om til eget rugerom og ny, fjong rugemaskin er innkjøpt, en Brinsea OVA-Easy 580 med fuktighetspumpe og separat klekker. Maskinen kommer med avansert styring av temperatur, luftfuktighet og snuing av eggene, så jobben min er egentlig bare å holde kontroll på at maskinen gjør det den er satt til.

For knappe to uker siden la jeg inn 70 egg til ruging. Jeg tok også med egg som var sanket såpass tidlig at det var lite trolig at de var befruktet. Ved lysing etter ti dager er 44 av eggene i god utvikling. Det lover godt og jeg er så langt fornøyd med hvordan rugemaskinen fungerer.

Når vi nå vet at gassene er på jobb og eggene blir befruktet har vi begynte å sanke egg til bestillingene vi har fått på rugeegg. Underveis i akkurat den jobben har vi også fått kartlagt hastighet og rekkevidde på sint gås…